Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden We Love Musthaves


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op zowel alle offertes en overeenkomsten, als alle geleverde producten en diensten door We Love Musthaves.

Alle prijzen worden in Euro’s (€) inclusief omzetbelasting (BTW) en eventueel andere kortingen aangegeven.

We Love Musthaves is niet aansprakelijk voor de schade van een product nadat deze is gekocht. Natuurlijk kan er altijd contact worden opgenomen om een oplossing voor eventuele klachten te kunnen vinden.


Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden alleen als deze schriftelijk door We Love Musthaves zijn vastgelegd. Deze afwijkingen gelden dan alleen op het desbetreffende onderdeel waar deze op zijn gebaseerd.

 

 

 

Overeenkomst

De klant is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden, ook als deze mondeling of per e-mail tot stand is gekomen.

We Love Musthaves heeft het recht om bestellingen of opdracht zonder geldige reden niet te accepteren.

De klant heeft het recht zijn of haar bestelling kosteloos en zonder geldige reden te annuleren.

 

 

 

Levertijd

De leveringstermijnen die per product door We Love Musthaves zijn opgesteld, zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij ieder product van toepassing zijn.

Opgegeven termijnen kunnen nooit beschouwd worden als een fatale termijn. Indien er een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden optreedt, wat vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum enigszins verlaat.

Bij niet tijdige levering moet We Love Musthaves de klant hiervan schriftelijk op de hoogte brengen, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

Overschrijding van de leveringstermijn, opgelegd door We Love Musthaves, geeft de klant niet het recht op schadevergoeding.

Bij overschrijding van de maximale wettelijk toegestane levertijd van 30 werkdagen heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient de klant een e-mail, fax of brief aan We Love Musthaves te sturen. Eventuele betaling worden in dat geval binnen 14 werkdagen na de schriftelijke melding aan de klant geretourneerd


Wijziging van de Overeenkomst

Indien blijkt dat de bestelling wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed. We Love Musthaves zal de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

Indien de wijziging of aanvulling van de bestelling leidt tot financiële consequenties, zal We Love Musthaves de klant hierover tevoren inlichten.

 

 

 

Afkoelingsperiode

Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen 14 dagen na de ontvangst van dit product, de overeenkomst (bestelling) bij We Love Musthaves te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

Als de klant de overeenkomst (bestelling) wil ontbinden, moet hij/zij dit via een e-mail of brief aan We Love Musthaves laten weten.

Na overleg met We Love Musthaves, dient de klant het product terug te sturen naar het vastgestelde retour adres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking.

Geopende of gedragen items worden niet teruggenomen; het dragen van een item betekent dat de klant het bestelde item wenst te behouden.

De kosten van de retournering zijn voor rekening van We Love Musthaves echter hanteert We love musthaves een maximum van €5,95.

Zodra We Love Musthaves het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, zal We Love Musthaves het bedrag van het geretourneerde artikel binnen 14 dagen terugstorten op de klant zijn of haar rekening, exclusief de verzendkosten van het retourneren naar We Love Musthaves. De verzend- en administratiekosten (€6,95 NL en 7,95 BE) die bij de bestelling zijn betaald worden teruggestort.

We Love Musthaves heeft het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te storten, wanneer er het vermoeden is dat het product geopend of gebruikt is door de klant.
Retouren dienen uitsluitend te worden verzonden naar onderstaand retouradres.

Retouradres:
We Love Musthaves
Postbus 36
5060 AA Oisterwijk

Indien een product wordt geretourneerd dat volgens We Love Musthaves schade heeft opgelopen die aan een handeling van de klant te wijten is, zal We Love Musthaves de klant hiervan op de hoogte brengen via een e-mail. We Love Musthaves heeft het recht om een deel van het bedrag in te houden als compensatie van de waardevermindering van het product als gevolg van schade.

Indien de klant het voordeel heeft genoten van de gratis verzendkosten boven de 75 euro en het orderbedrag na retour lager is dan 75 euro heeft We Love Musthaves het recht de verzendkosten alsnog in rekening te brengen door het terug te storten bedrag of tegoedcode te verminderen met de te betalen verzendkosten. 

 

Kortingscodes en afgeprijsde items


Let op: er zijn items die wel kunnen worden geretourneerd, maar waar in plaats van het teruggestort krijgen van het aankoopbedrag, je een jaar lang geldige shop tegoed ontvangt. Dit zijn: items die zijn besteld met het gebruik van een kortingscode; items die zijn besteld met het gebruik van een cadeaubon; bikini's/ondergoed en andere "hygiëne" artikelen waarvan bijvoorbeeld de hygiëne strip is verwijderd uit de slip. Bij deze items geldt dat je een kortingscode krijgt ter waarde van het  aankoopbedrag van de geretourneerde items (ter waarde van het bestede kortingscode/cadeaubon/hygieneproduct). Deze kortingscode is een jaar lang geldig en je kunt er voor kiezen om deze eenmalig te besteden. De kortingscode wordt dan automatisch geüpdatet. De kortingscode is niet geldig voor verzendkosten.

Bij We Love Musthaves is het niet mogelijk af te rekenen met meerdere coupon-/kortingscodes. Indien de klant in het bezit is van meerdere codes moet er gekozen worden welke wordt gebruikt bij het afrekenen.

Kortingscodes kunnen in principe worden gebruikt op alle artikelen, inclusief items in de uitverkoop, tenzij er anders wordt aangegeven. Kortingscodes zijn niet geldig op onze cadeaubonnen.

 

 

 

Betaling

De levering wordt enkel uitgevoerd nadat het bedrag van de bestelling is betaald. (mits men natuurlijk heeft gekozen voor achteraf betalen).

Als de klant een factuur van We Love Musthaves niet binnen 24 uur na de bestelling heeft betaald, wordt er een herinering gestuurd, indien deze genegeerd wordt zal de bestelling automatisch 24 uur na de herinering door We Love Musthaves worden geannuleerd.

  

Eigendomsvoorbehoud

Alle producten die aan de klant worden geleverd blijven eigendom van We Love Musthaves tot de volledige betaling van de bestelling is verricht.

In het geval dat We Love Musthaves de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij genoodzaakt het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen.

 

 


Klachttermijn

Klachten over de ontvangen producten dienen door de klant binnen veertien (14) dagen na de ontdekking per e-mail of brief worden gemeld aan We Love Musthaves. We Love Musthaves zal dan zo spoedig mogelijk de klacht in behandeling nemen. 

We raden je aan om een klacht eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [email protected] 

Het is voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de EU.

 

XOXO We Love Musthaves